Hvorgan finne personer som har Generelle notater og få en utskrift
 av disse med personens navn og ID-nummer
(RIN) og/eller (MRIN) og/eller (Selvvalgt ID)

 

 

Begynner med å Søke.


Detaljert søk.
Finn
Hvem: Person
Hvor: Notater  Generelle
Hvordan: Ikke lik
Hva: Her skal ruten være tom

Klikk så på Lag liste

Når så søkevinduet har kommet opp, skal det vise personer og antallet personer du har med som her generelle notater.

Trykk så på knappen Valg og så skal du finne valgmuligheten Avansert flagging.

Sett Flagg.

Angi flaggnummer

Trykk så på Alle i søkeruten

Trykk så Lukk.

Trykk så på knappen Skriv ut

Nå kommer vinduet Valg for listerapport.

Under Fane Valg

Her skal du ha med Ta med RIN, ellers kan du ta med det du ønsker. Valgfriheten er stor.

Under Fane Rad 1


Tabellfelt:
huker du av for
Etternavn, Fornavn

Under Valgfrie felt
Skreddersy


I dette vinduet Skreddersy, finner du et ledig felt eller et passende. Trykk så på knappen         mellom feltene og så kommer vinduet


Feltnavn som skal visesLet deg så fram til feltet Generelle notater og trykk Velg
LukkSkreddersy.

Du er nå tilbake i vinduet
Valg for listerapportog du vil finne i de valgfrie felt Gnotat 

som skal hukes av.  OBS! Ingen andre!

Trykk så på knappen Forhåndsvis. Nå har du kommet til målet.
Du kan velge hva som skal skrives ut.